Card deck

 

Stärkande frågor

–frågor som öppnar upp

Ett verktyg för att boosta, inspirera, utmana och locka till skratt och djupa reflektioner.

Dom kraftfulla frågorna bygger på teorier av Martin Seligman som är en av de mest inflytelserika psykologerna idag. Han myntade uttrycket “flourishing” eller blomstring. Vi har alla någon eller några gånger upplevd känslan av att vi är i ett tillstånd där allt fungerar bra.
Martin Seligman beskriver att det är 5 områden som vi behöver för flourishing och det förkortas i PERMA.

P=Positive emotion
E=Engagement
R=Relationship
M=Meaning
A=Accomplishment

I vår card deck ingår kraftfulla frågor kopplat till dessa fem områden, som hjälper dig att reflektera och lära känna dina styrkor. Dessa kort har vackra bilder tagna i en liten insjö i den värmländska skogen.

I card decken ingår också fantasifulla frågor som breddar ditt fokus till nya perspektiv. Alla dessa frågor har vuxit fram ur en kreativ spontan text. Dessa kort har en häftig luftballongsbild som Marita tog under en safari i Sydafrika.

Pris: 500 kr, moms tillkommer.

Beställ genom att e-posta info@clarityofmind.se

”When you appreciate the good, the good appreciates” – Tal Ben-Shahar