Förstå din potential

För att komma i kontakt med din potential, dvs när du presterar som allra bäst, behöver du förstå dina styrkor. När du använder dig av dina styrkor som du har passion för i ett meningsfullt sammanhang, öppnar du för möjligheten till förändring. Du definierar en ny verklighet med ditt fokus.

Det är genom nya beteenden som vi närmar oss vår potential.
”We first make our habits and then our habits make us”.

Forskningen har visat att personer som är högpresterande oftare än andra befinner sig i ”flow”. Flow är ett tillstånd när vi stänger ute allt annat och arbetar koncentrerat med en eller flera uppgifter. När vi är i Flow utnyttjar vi vår fulla förmåga inom områden där vi är starka. En författare skriver till exempel snabbt och lätt medan inspiration och idéer bara rullar på. Konstnären skapar utifrån sin känsla och identitet utan pauser eller tvekan.

Vi har alla upplevt tillfällen när vi verkligen älskar det vi gör, och samtidigt vet att det vi gör är riktigt bra. När vi utnyttjar våra sinnen, våra förmågor och vår kunskap fullt ut och ”tiden står stilla” – då är vi i flow!

Hur ofta är du i Flow? Uppmärksammar du ens när du använder dina styrkor på ett sådant sätt att tidsbegreppet försvinner?

En förutsättning för att komma i flow är genuin närvaro i stunden. Detta i kombination med ett tydligt mål och med definierade regler mot målet. Flowkanalen finns i den bästa kombinationen av förmåga och utmaning. Inte för svårt och inte för lätt.

I ett Klartänkt Ledarskap förstår vi vår tankemönsterkarta, hur den påverkar vår förmåga och hur vi kan boosta våra resultat med våra styrkor för att komma till det tillståndet där vi presterar allra bäst. ”Peak Potential Zone”!