Utveckla dig själv och andra

Att vara ledare är att nå resultat genom andra. Ledarens förmåga att bygga medarbetarnas lojalitet till organisationen och gruppen är avgörande för resultatet. Att ha förmågan att bygga positiva relationer, motivera, informera och prestera är avgörande.

Vi är alla ledare på en eller flera nivåer. I familjen, på jobbet, i föreningen, bland kompisar eller i andra sammanhang. Kvalitén på vårt ledarskap avgörs av graden av egen självkännedom och viljan att använda kunskap.

”För att leda andra, måste du först lära dig att leda dig själv.”

Allt ledarskap börjar med dig själv. Att ha viljan och nyfikenhet att lära känna sig själv och hantera sina styrkor och utmaningar. Att ha modet att vara äkta och autentiskt i sitt ledarskap skapar goda förutsättningar för att ta nästa steg. Att jobba med gruppen och deras individuella utveckling mot insikt om dem själva.

Utbildningsnivå, tillgång till information, mobilitet, komplexitet och specialisering har förändrat sig enormt bara de senaste 50 åren. Detta innebär en helt annan utmaning för den som skall fungera som ledare och kräver helt andra egenskaper för att lyckas.

Clarity of Mind tar dig igenom denna processen och ger dig verktygen som skapar varaktig beteendeförändring vilket leder till Klartänkt Ledarskap.