Clarity of Mind® Digitalt ledarprogram

Clarity of Mind ledarprogram bygger på värdeteorin och den senaste forskningen inom positiv psykologi. Utbildningen genomförs i den takt du själv önskar.

Clarity of Mind är ett modernt ledarprogram som kombinerar värdeteorin och den positiva psykologin och hjälper dig med att vara på topp med dig själv i en stressad arbetssituation med många prioriteringar.

Clarity of Minds kunder är ambitiösa, måldrivna, upptagna och intresserade av resultat. Ledare, projektledare eller trainee spelar ingen roll men det krävs ett viss personligt mod.

Clarity of Mind är din väg till Klartänkt Ledarskap:

 1. Lär dig att hantera din stress
 2. Ökar ditt välbefinnande
 3. Hjälper dig att prioritera din tid
 4. Ger dig tid för reflektion och eftertanke
 5. Hjälper dig att undvika tankevurpor – bli mer effektiv och produktiv
 6. Hjälper dig att bli mer närvarande och medveten om ditt sätt att tänka, fatta beslut och kommunicera
 7. Ger dig andra perspektiv på olika situationer och utmaningar
 8. Tränar dig i ledarsituationer

Innehåll och material:

Boken ”The Joy of Leadership” skriven av Tal Ben-Shahar, professor från Harvard och Angus Ridgway från McKinsey. De har identifierat de 5 områden som världens mest framgångsrika ledare har gemensamt.

 • Carddeck, en kortlek med stärkande och utmanande frågor.
 • Din unika Tankeprofil. Du gör en analys via nätet som ger dig en 40-sidig rapport baserat på Värdeteorin. Individuellt återkopplingsmöte över telefon eller zoom.
 • Digital portal: Tillgång till filmer och övningar där du tränas i att utgå från dina styrkor, maximera din energi, fokusera, leda utifrån att vara autentisk och positiv och även hitta det meningsfulla i den dagliga aktiviteten.
 • Programmet innehåller totalt sex moduler. Du erhåller inlogg och lösen i ditt välkomstmail efter köpet.

I portalen bokar du även in dina livewebinarier som genomförs efter varje modul och där träffar du våra klartänkta coacher och andra som också går utbildningen.

Din digitala väg till Klartänkt Ledarskap

Portal med filmer och övningar. Livewebinarie efter varje delmoment.

Klicka på symbolerna i bilden för förklaringar.

Klarhetsresan
Start 1. Tankeprofil 2. Styrka 3. Hälsa 4. Närvaro 5. Relationer 6. Syfte Mål Vimpelsymbol Vimpelsymbol Vimpelsymbol Vimpelsymbol Vimpelsymbol

Start

I välkomstpaketet får Du boken The Joy of leadership, skriven av Tal Ben-Shahar, professor från Harvard och Angus Ridgway från McKinsey. De har identfierat de 5 områden som världens mest framgångsrika ledare har gemensamt.

Du får också en Carddeck, en kortlek med stärkande och utmanande frågor. Den är skapad av Marita Lekmo och har koppling till Martin Seligman och de fem områdena som vi behöver för blomstring.  Seligman är en av de mest inflytesrika psykologer idag. Du kommer också göra en analys  - en tankeprofil via nätet.

1. Tankeprofil

I modul 1 är det fokus på värdeteorin och Din tankeprofil. På ett individuellt zoom-möte går vi igenom just Din unika tankemönsterkarta, som är ett fantastiskt instrument för att förstå hur du kan bli mer effektiv, fatta bättre beslut och få en klokare kommunikation. Du får en 40 sidig rapport som summerar hur du tänker och fattar beslut. Den är en viktig pusselbit under hela din väg till klartänkt ledarskap.

2. Styrka

För att komma i kontakt med din potential, dvs när du presterar som allra bäst, behöver du förstå styrkor. I boken Joy of leadership nämner författarna två typer av styrka. Performance strengths (eller färdigheter) och passions strengths (vad du brinner för).

Principerna kring styrkebaserat ledarskap, Peak potential Zone, och forskningen bakom den visar verkliga exempel på hur man kan lyckas genom att utgå från sina styrkor. Det ger inspiration till alla att använda sina egna styrkor. Ha alltid fokus på styrkor i företagskulturen.

3. Hälsa

Att lägga fokus på var du lägger energin istället för att jaga tid i kalendern ger dig möjlighet att må bättre.

Forskare menar dock att ett visst mått av stress för att bli mer alert kan vara precis vad en människa behöver för att må bra. Däremot är det viktigt att man avsätter tid för återhämtning, annars kan stressen förorsaka svagare immunförsvar eller utmattning. Stressrelaterade sjukdomar är en stor del av dagens sjukskrivningar.

4. Närvaro

Eftersom vi lever i en värld med ständiga distraktioner så är det en utmaning att hamna i "flow". Enligt en undersökning så blir en person avbruten ca 87 ggr /dag varav 65 tillfällen  görs av personen själv. Här finns det stora möjligheter till förändring. Lär vi oss att bli mer närvarande och fokuserade kan vi ganska enkelt komma i "flow" betydligt oftare.

5. Relationer

Två nyckelparametrar för att skapa goda relationer både på arbetet och i privatlivet är att vara autentisk och positiv.

För att vara äkta och autentisk krävs att du först känner dig själv väl och sen agerar utifrån en positiv attityd. I en välmående och framgångsrik organisation uppmärksammas allas arbete på ett autentiskt och positivt sätt vilket påvisar att allas arbete är viktigt. Genom att visa sin tacksamhet verbalt eller skriftligt så stärks medarbetarnas tillfredsställelse ytterligare.

6. Syfte

Vad är skillnaden mellan mening och mål? Mening eller "purpose" innebär ett långsiktigt åtagande eller värde som berör andra än dig själv. Mål är verktyget för att uppnå ditt långsiktiga åtagande. Vårt engagemang handlar om vilken energi vi för in i aktiviteten.

Det mest framgångsrika är att sträva efter att se meningen i de aktiviteter som vi fokuserar på.

Mål

Resultatet när du gått i mål med programmet är:

o   Att Du 10-dubblar dina resultat

o   Att Du oftare är i din smarta version av dig själv

Du är effektiv och välmående!

Du får ett diplom som summerar de verktyg och kunskaper du fått på din väg till Klartänkt Ledarskap.

Vimpelsymbol

På din väg till målet kommer vi att ge dig stöd och påminnelser om det du ska träna på.

Vimpelsymbol

På din väg till målet kommer vi att ge dig stöd och påminnelser om det du ska träna på.

Vimpelsymbol

På din väg till målet kommer vi att ge dig stöd och påminnelser om det du ska träna på.

Vimpelsymbol

På din väg till målet kommer vi att ge dig stöd och påminnelser om det du ska träna på.

Vimpelsymbol

På din väg till målet kommer vi att ge dig stöd och påminnelser om det du ska träna på.

Resultatet när du gått i mål är att du 10 dubblar dina resultat, är oftare i din smarta version av dig själv. Du är effektiv och välmående!