Clarity of Mind® Utbildningsnätverk

Clarity of Mind utbildningsnätverk bygger på värdeteorin, Dr Hartmans teori om värdedimensionerna och den senaste forskningen inom positiv psykologi. Detta passar dig som vill driva hållbara förändringar och som drivs av mod och vilja till egen och andras utveckling.

Utbildningen genomförs i grupper på 8 – 10 personer under 6 halvdagar under ca 8 månader. Grupperna består oftast av personer ifrån olika organisationer och branscher.

Vi använder vår samlade erfarenhet och material och teorier av Tal Ben Shahar från Harvard University som är en välkänd föreläsare och författare i ämnet. Han har tillsammans med Angus Ridgway, från företaget McKinsey, summerat och identifierat kärnegenskaper och beteenden som är karakteristiska för fantastiska ledare i boken “The Joy of Leadership” som du erhåller kostnadsfritt.

Innehåll:

  • Tankeprofilen: 40-sidig rapport baserat på Värdeteorin. Genom tankeprofilen får du din egen tankemönsterkarta som visar hur du tänker och värderar, kommunicerar och fattar beslut. Men även hur du motiveras att göra förändringar. Du får ett individuellt återkopplingsmöte, per telefon eller som fysiskt möte beroende på vad som passar dig bäst.
  • Boken “The Joy of Leadership”
  • Reflektionsövningar där du tränas i att utgå från dina styrkor, maximera din energi, fokusera, leda utifrån att vara autentisk och positiv och även hitta det meningsfulla i den dagliga aktiviteten.
  • Övrigt material i samband med träffarna

 

När och Var?

  • Vi träffas vid 6 tillfällen och har löpande uppstarter av grupper. Vid första träffen bestämmer vi gemensamt datum för de följande träffarna.

Nästa uppstartsdatum: Tisdagen den 10 november 2020 klockan 13.00–16.30.

  • Träffarna sker på Eminens AB, Sandbäcksgatan 13 i Karlstad

Kostnad: 17.500 kr exkl. moms.

Köp din plats här!