Klartänkta coacher

Våra klartänkta coacher är utbildade i ett unikt utvecklingsinstrument för professionell och personlig utveckling av ledare och medarbetare. Sättet att tänka är avgörande för hur du uppfattar din omvärld, kommunicerar och tar beslut.

Vi är certifierade i värdeteori för att använda tankemönsterkartan och är utbildade i den delen av Positiv Psykologi som ingår i Clarity of Mind -programmet.

Coacherna har ledarerfarenhet från verksamheter och organisationer.

Magnus och Lillemor