Klartänkta coacher

Våra klartänkta coacher är utbildade i ett unikt utvecklingsinstrument för professionell och personlig utveckling av ledare och medarbetare. Sättet att tänka är avgörande för hur du uppfattar din omvärld, kommunicerar och tar beslut.

Våra coacher är certifierade i värdeteori för att använda tankemönsterkartan och är utbildade i den delen av Positiv Psykologi som ingår i Clarity of Mind -programmet.

Coacherna har ledarerfarenhet från verksamheter och organisationer.