Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgrupper som är heterogena när det gäller deltagarnas bakgrund, kunskap, fokus och personliga egenskaper har alla möjligheter att arbeta effektivt och kreativt under förutsättning av att de har en gemensam plattform. Clarity of Mind® erbjuder utveckling av ledningsgrupper i värdeteori och positiv psykologi som ger deltagarna i gruppen en effektiv begreppsapparat och ”vokabulär”.

Idéer behöver belysas från olika perspektiv och bearbetas med hänsyn till behov och möjligheter i de olika delarna av organisationen.