Maximera dina resultat

Att kunna utnyttja sin fulla potential, att maximera sin prestation och samtidigt känna välmående och balans i livet är en utmaning för alla i dagens samhälle.

I Clarity of Mind tar vi för varje område upp konkreta verktyg som hjälper dig att maximera dina resultat. Ett är att hitta din ”Peak Potential zone" För att komma till "Peak potential zone" behöver du identifiera två typer av styrkor. Dina naturliga färdigheter, eller sådant som du redan är bra på samt dina styrkor som är byggda på lust och passion.

När du utövar dina styrkor byggda på passion känner du en extra glöd och energi. Det kan vara antingen i arbetslivet eller i privatlivet. När de styrkorna sammanfaller så når du din "Peak potential zone”. Här upplever du flow och välmående samtidigt som du maximerar din prestation.

Tal Ben-Shahar, en välkänd författare och föreläsare inom ämnet positiv psykologi och Angus Ridgway Tidigare ansvarig för McKinseys globala ledarskapsutveckling, har tillsammans utifrån studier på framgångsrika och välmående ledare identifierat fem tydliga områden som är gemensamma. I Clarity of Mind utgår vi från dessa fem områden och boken "The Joy of leadership" skriven av Tal Ben Shahar och Angus Ridgway.

Första området som beskrivs i boken "The Joy of leadership" är att fokusera på sina styrkor. Många utav oss jobbar hårt på att bli bättre på våra svagheter medan framgångsrika ledare fokuserar mer på att använda och utveckla sina styrkor. Att bli riktigt vass inom ett område lönar sig mer än vara jämnbra.

Att prioritera sin hälsa är det andra området. Att inte hoppa över träningen eller slarva med kosten när det blir stressigt på arbetet och i vardagen. Stress är inte farligt bara vi tillåter oss att få återhämtning och fylla på energin.

Vara fullt närvarande i nuet och se möjligheterna istället för att vänta in att saker ska hända eller planera in när det passar bäst, är ytterligare ett område som är viktigt. Genom att reducera distraktioner och fokusera på en sak i taget så ger vi oss själva möjlighet att uppleva mer flow i vardagen.

Att ha goda relationer till kollegor, familj och vänner gör att vi människor mår bra. Att ha en positiv och äkta dialog gynnar välbefinnandet.

Det sista gemensamma området för att prestera och må bra enligt Angus Ridgway och Tal Ben-Shahar är att finna en mening i det dagliga. Inte bara se det slutgiltiga målet utan även uppleva och njuta av vägen dit.