Temadagar

Clarity of Mind® erbjuder en fantastisk möjlighet till en kortare och mera intensiv utbildning. Temadagen passar för ledningsgrupper, styrelser, HR -avdelningar, konsultbolag, avdelningsledare, rekryterare eller andra grupper av personer som önskar att få en bättre insikt i den Positiva Psykologien, Värdeteorin och Situationsanpassat ledarskap.

Bra tillfällen att genomföra en temadag kan vara Kick-offs, projektstart, strategimöte, styrelsemöte eller andra möten där man har möjlighet att kombinera utbildningen med praktiska affärsteman.

Program och genomförande kommer anpassas till antalet deltagare och ”skräddarsys” till gruppens situation, behov och önskemål.