Evidensbaserat

Inom området personlig utveckling och utbildning av ledare finns det ett enormt utbud av litteratur (mer än 1 000 nya titlar per år), kurser, föreläsningar och utbildningar. De flesta bygger på egna erfarenheter eller fokuserar på ett begrepp eller smalt område utan att hantera helheten. Gemensamt för dessa är att de kan ge ”konsumenten” tips om nyttiga verktyg, men att de i begränsad omfattning initierar varaktig förändring.

Clarity of Mind har fokus på den personliga utvecklingen och kombinerar värdeteorin (med kartläggning av tankemönster) med konkreta verktyg hämtade ur forskningen om positiv psykologi. Clarity of Mind hanterar helheten och konceptet bygger på evidensbaserad forskning i varje led.

Värdeteori är en filosofisk inriktning som har varit under ständig utveckling sedan 1930-talet då Robert S Hartman började forska på hur människans värdegrund påverkar synsätt och beslut. Robert Smith och Evert Schildt har bidragit till denna forskningen genom utveckling av teori och praktiska verktyg. Dessa verktyg används nu inom personlig utveckling, utbildning av ledare och i managementsammanhang. Kombinationen av kunskap om hur den mänskliga hjärnan fungerar och avancerade matematiska modeller har gett oss en karta över hur den enskilde person tar beslut. Kartan ger den enskilde ett verktyg för egen insikt och utveckling och för insikt om och utveckling av medarbetare.

Psykologien har sedan antiken fokuserat på problem i det mänskliga psyket, sjukdom och lidelser. Abraham H Maslow lanserade den Positiva Psykologien 1943 i en artikel ”A theory of human motivation”. Efter detta började forskningen i ökande grad även se på hur man kan utveckla den andra sidan, de positiva sidorna av psyket. Omkring 1980 fick den positiva psykologien genomslag även som verktyg för att höja välmående och prestationer i organisationer och företag. Kända företag som McKinsey, Verizon, Mc Donalds och även länder som Australia har anammat element från den positiva psykologien för att höja effektiviteten i verksamheterna.