Positiv Psykologi

Abraham H Maslow som räknas som den positiva psykologins ”anfader” skrev artikeln ”A theory of human motivation” 1943. Artikeln fick stor uppmärksamhet och startade en utveckling av psykologisk forskning som lika mycket fokuserade på att bygga styrka som att reparera svaghet. Man har idag verifierbara verktyg och metoder som hjälper många människor med problem att må bättre, några kan till och med botas. Samtidig kan man hjälpa alla människor att utveckla sina styrkor, må bättre, hantera stress, förbättra relationer och leva meningsfulla liv.

Martin Seligman är en av de mest inflytelserika psykologerna idag. Han myntade uttrycket ”flourishing” eller blomstring. Vi har alla någon eller några gånger upplevt känslan av att vi är i ett tillstånd där allt fungerar bra. Vi skriver lätt och inspirerat, vi förstår den svåra matten, vi trivs oerhört med våra närmaste, vi tycker om oss själva, vi har obegränsat med energi osv. När vi upplever ett sådant tillstånd så är det naturligt att vi vill tillbaka dit, men hur?

Livet innebär en strävan på många olika plan, jobb, familj, ekonomi, barn, skola, rutiner och plikter. Det goda livet, det meningsfulla livet får komma senare en gång i framtiden kanske. Eller? ”Det viktiga är inte hur man har det, men hur man tar det” är ett gammalt uttryck med viktig innebörd. Forskningen visar nämligen att det är mycket svaga samband mellan ett ”lyckligt liv” och yttre omständigheter. Det som är avgörande är engagemang och mening. Den positiva psykologin ger oss kunskap och verktyg som kan ge oss bättre liv.

Publikationer, böcker, föredrag, program och utbildningar om positiv psykologi finns tillgängligt i ett enormt utbud för den som är intresserad. Vi har valt att basera utbildningsprogrammet i Clarity of Mind på Tal Ben-Shahars föreläsningar vid Harvard Business School, där varje element dokumenteras med nya forskningsrön, allmänt accepterad litteratur eller publiceringar.