Föreläsningar

Föreläsningarna utformas baserat på kundens behov och önskemål.

Clarity of Mind® erbjuder föreläsningar i delar eller hela kursprogrammet. Detta kan vara intressant för studenter inom utbildning, psykologi, ledarskap, organisationsteori eller andra fackområden där man kommer att arbeta med människor.

Föreläsning kan även vara ett sätt att ge en grupp medarbetare en snabb översikt över de verktyg som Positiv Psykologi och Värdeteori erbjuder. Styrelser, ledningsgrupper, projektgrupper, avdelningsledare, säljare, HR-avdelningar eller andra grupper inom organisationer vill ha stor nytta av denna kunskapen.