Insiktsprofilen

En rapport om hur du tänker, kommunicerar och fattar beslut.

Den ger dig insikter som hjälper dig att förstå dig själv och andra ännu bättre.

Nyfiken på hur du tänker?

Med hjälp av Insiktsprofilen får du mer kunskap om dig själv, möjlighet att förstå dig själv bättre, intressanta reflektioner och korta beskrivningar på några av dina utmärkande karaktärsdrag. Rapporten innehåller:

  • Ett kärnvärde du döljer
  • När ditt tänkande missar målet
  • När du skiljer dig från andra
  • När du är sårbar
  • Styrkor du kan lita på
  • Din förmåga att lyssna
  • Gott råd – ”Vad skall du tänka påÌnär det gäller förståelsen av ditt tankemönster?”

Vi vet att våra olika tanketillstånd påverkar hur vi tänker och hur vi agerar. Denna rapporten bygger på ditt vardagliga ”automatiska” tänkande.

 

Pris: 1994 kr, moms tillkommer.

Beställ genom att e-posta info@clarityofmind.se