Zoomhäng

Kostnadsfritt zoomhäng om ”psychological safety”

Utvecklingen går snabbt och människan måste anpassa sig till förändring och ständigt nya innovationer. Hur skapar man ett gruppklimat som gör att de bästa idéerna kan bli synliga och tas tillvara? Hur får man medarbetare att våga misslyckas?

Målet är att skapa arbetsplatser som är trygga, med orädda medarbetare som har lust och potential att lyckas.

Kom och häng med oss i 20 minuter och lär dig mer!

Jag är intresserad!

    Datum:*