Din digitala väg till Klartänkt Ledarskap

Portal med filmer och övningar. Livewebinarie efter varje delmoment.

Klicka på symbolerna i bilden för förklaringar.

Klarhetsresan
Start 1. Tankeprofil 2. Styrka 3. Hälsa 4. Närvaro 5. Relationer 6. Syfte Mål Vimpelsymbol Vimpelsymbol Vimpelsymbol Vimpelsymbol Vimpelsymbol

Start

I välkomstpaketet får Du boken The Joy of leadership, skriven av Tal Ben-Shahar, professor från Harvard och Angus Ridgway från McKinsey. De har identfierat de 5 områden som världens mest framgångsrika ledare har gemensamt.

Du får också en Carddeck, en kortlek med stärkande och utmanande frågor. Den är skapad av Marita Lekmo och har koppling till Martin Seligman och de fem områdena som vi behöver för blomstring.  Seligman är en av de mest inflytesrika psykologer idag. Du kommer också göra en analys  - en tankeprofil via nätet.

1. Tankeprofil

I modul 1 är det fokus på värdeteorin och Din tankeprofil. På ett individuellt zoom-möte går vi igenom just Din unika tankemönsterkarta, som är ett fantastiskt instrument för att förstå hur du kan bli mer effektiv, fatta bättre beslut och få en klokare kommunikation. Du får en 40 sidig rapport som summerar hur du tänker och fattar beslut. Den är en viktig pusselbit under hela din väg till klartänkt ledarskap.

2. Styrka

För att komma i kontakt med din potential, dvs när du presterar som allra bäst, behöver du förstå styrkor. I boken Joy of leadership nämner författarna två typer av styrka. Performance strengths (eller färdigheter) och passions strengths (vad du brinner för).

Principerna kring styrkebaserat ledarskap, Peak potential Zone, och forskningen bakom den visar verkliga exempel på hur man kan lyckas genom att utgå från sina styrkor. Det ger inspiration till alla att använda sina egna styrkor. Ha alltid fokus på styrkor i företagskulturen.

3. Hälsa

Att lägga fokus på var du lägger energin istället för att jaga tid i kalendern ger dig möjlighet att må bättre.

Forskare menar dock att ett visst mått av stress för att bli mer alert kan vara precis vad en människa behöver för att må bra. Däremot är det viktigt att man avsätter tid för återhämtning, annars kan stressen förorsaka svagare immunförsvar eller utmattning. Stressrelaterade sjukdomar är en stor del av dagens sjukskrivningar.

4. Närvaro

Eftersom vi lever i en värld med ständiga distraktioner så är det en utmaning att hamna i "flow". Enligt en undersökning så blir en person avbruten ca 87 ggr /dag varav 65 tillfällen  görs av personen själv. Här finns det stora möjligheter till förändring. Lär vi oss att bli mer närvarande och fokuserade kan vi ganska enkelt komma i "flow" betydligt oftare.

5. Relationer

Två nyckelparametrar för att skapa goda relationer både på arbetet och i privatlivet är att vara autentisk och positiv.

För att vara äkta och autentisk krävs att du först känner dig själv väl och sen agerar utifrån en positiv attityd. I en välmående och framgångsrik organisation uppmärksammas allas arbete på ett autentiskt och positivt sätt vilket påvisar att allas arbete är viktigt. Genom att visa sin tacksamhet verbalt eller skriftligt så stärks medarbetarnas tillfredsställelse ytterligare.

6. Syfte

Vad är skillnaden mellan mening och mål? Mening eller "purpose" innebär ett långsiktigt åtagande eller värde som berör andra än dig själv. Mål är verktyget för att uppnå ditt långsiktiga åtagande. Vårt engagemang handlar om vilken energi vi för in i aktiviteten.

Det mest framgångsrika är att sträva efter att se meningen i de aktiviteter som vi fokuserar på.

Mål

Resultatet när du gått i mål med programmet är:

o   Att Du 10-dubblar dina resultat

o   Att Du oftare är i din smarta version av dig själv

Du är effektiv och välmående!

Du får ett diplom som summerar de verktyg och kunskaper du fått på din väg till Klartänkt Ledarskap.

Vimpelsymbol

På din väg till målet kommer vi att ge dig stöd och påminnelser om det du ska träna på.

Vimpelsymbol

På din väg till målet kommer vi att ge dig stöd och påminnelser om det du ska träna på.

Vimpelsymbol

På din väg till målet kommer vi att ge dig stöd och påminnelser om det du ska träna på.

Vimpelsymbol

På din väg till målet kommer vi att ge dig stöd och påminnelser om det du ska träna på.

Vimpelsymbol

På din väg till målet kommer vi att ge dig stöd och påminnelser om det du ska träna på.

Upprepa andras framgångar och 10-dubbla ditt resultat.

Clarity of Minds kunder är ambitiösa, måldrivna, upptagna och intresserade av resultat. Ledare, projektledare eller trainee spelar ingen roll men det krävs ett visst personligt mod.

Clarity of Mind – digitalt ledarskapsprogram i ditt tempo.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

9 + 8 =

Fem deltagare som berättar om sin väg till Klartänkt Ledarskap

Ioanna Iconomidou Wallén

People Business Partner
Nordea

Malin Thorsén

VD och grundare
Bright Planet AB

Robert Sahlberg

VD/Affärsutvecklare
Rosa Konsult AB

Lovisa Björkner

Gruppchef Stora projekt Järnväg
Sweco

Claes Dyrman

Teamchef och Senior Projektledare
iBiz Solutions AB

Din digitala väg till Klartänkt Ledarskap

Portal med filmer och övningar. Livewebinarie efter varje delmoment.

START

Start

I välkomstpaketet får Du boken The Joy of leadership, skriven av Tal Ben-Shahar, professor från Harvard och Angus Ridgway från McKinsey. De har identfierat de 5 områden som världens mest framgångsrika ledare har gemensamt.

Du får också en Carddeck, en kortlek med stärkande och utmanande frågor. Den är skapad av Marita Lekmo och har koppling till Martin Seligman och de fem områdena som vi behöver för blomstring.  Seligman är en av de mest inflytesrika psykologer idag. Du kommer också göra en analys  – en tankeprofil via nätet.

1. Tankeprofil

I modul 1 är det fokus på värdeteorin och Din tankeprofil. På ett individuellt zoom-möte går vi igenom just Din unika tankemönsterkarta, som är ett fantastiskt instrument för att förstå hur du kan bli mer effektiv, fatta bättre beslut och få en klokare kommunikation. Du får en 40 sidig rapport som summerar hur du tänker och fattar beslut. Den är en viktig pusselbit under hela din väg till klartänkt ledarskap.

2. Styrka

För att komma i kontakt med din potential, dvs när du presterar som allra bäst, behöver du förstå dina styrkor. I boken Joy of leadership nämner författarna två typer av styrka. Performance strengths (eller färdigheter) och passions strengths (vad du brinner för).

Principerna kring styrkebaserat ledarskap, Peak potential Zone, och forskningen bakom den visar verkliga exempel på hur man kan lyckas genom att utgå från sina styrkor. Det ger inspiration till alla att använda sina egna styrkor. Ha alltid fokus på styrkor i företagskulturen.

3. Hälsa

Att lägga fokus på var du lägger energin istället för att jaga tid i kalendern ger dig möjlighet att må bättre.

 Forskare menar dock att ett visst mått av stress för att bli mer alert kan vara precis vad en människa behöver för att må bra. Däremot är det viktigt att man avsätter tid för återhämtning, annars kan stressen förorsaka svagare immunförsvar eller utmattning. Stressrelaterade sjukdomar är en stor del av dagens sjukskrivningar.

4. Närvaro

Eftersom vi lever i en värld med ständiga distraktioner så är det en utmaning att hamna i ”flow”. Enligt en undersökning så blir en person avbruten ca 87 ggr /dag varav 65 tillfällen  görs av personen själv. Här finns det stora möjligheter till förändring. Lär vi oss att bli mer närvarande och fokuserade kan vi ganska enkelt komma i ”flow” betydligt oftare.

5. Relationer

Två nyckelparametrar för att skapa goda relationer både på arbetet och i privatlivet är att vara autentisk och positiv.

 För att vara äkta och autentisk krävs att du först känner dig själv väl och sen agerar utifrån en positiv attityd. I en välmående och framgångsrik organisation uppmärksammas allas arbete på ett autentiskt och positivt sätt vilket påvisar att allas arbete är viktigt. Genom att visa sin tacksamhet verbalt eller skriftligt så stärks medarbetarnas tillfredsställelse ytterligare.

6. Syfte

Vad är skillnaden mellan mening och mål? Mening eller ”purpose” innebär ett långsiktigt åtagande eller värde som berör andra än dig själv. Mål är verktyget för att uppnå ditt långsiktiga åtagande. Vårt engagemang handlar om vilken energi vi för in i aktiviteten.

Det mest framgångsrika är att sträva efter att se meningen i de aktiviteter som vi fokuserar på.

MÅL

Resultatet när du gått i mål med programmet är:

  • Att Du 10-dubblar dina resultat
  • Att Du oftare är i din smarta version av dig själv

 Du är effektiv och välmående!

Du får ett diplom som summerar de verktyg och kunskaper du fått på din väg till Klartänkt Ledarskap.

Klartänkt Ledarskap ger ett hållbart ledarskap och därmed ett hållbart samhälle och en bättre värld. Våra Klartänkta Coacher har egen mångårig ledarerfarenhet från olika typer av verksamheter. De har gedigen utbildning i värdeteori och de modeller vi använder från positiva psykologin.

Marita

MARITA LEKMO
GRUNDARE CLARITY OF MIND

Mina tankar om Klartänkt Ledarskap har växt fram över åren och som civilekonom var jag i början av min arbetskarriär mest intresserad av lönsamhetsaspekten. Men, med mognad och erfarenhet har min klokskap hunnit ifatt mitt mod. Idag förstår jag vikten av den personliga utvecklingen av ledaren i kombination med moderna verktyg för förändringsledning. Jag har framgångsrikt använt mig av värdeteorin och tankeprofilen i över 12 år och är sedan 5 år certifierad i positiv psykologi av professor Tal Ben-Shahar från Harvard.

Eva

EVA SOLBERG
KLARTÄNKT COACH

Ett hållbart och äkta ledarskap kräver modet att våga – modet att våga visa sin sårbarhet som ger styrkan att vara sann. Styrkan att vara sann som ger inspiration till andra. Jag är civilekonom med erfarenhet av ledande roller i både små och stora bolag. Jag har internationell erfarenhet och arbetet med bl a försäljning, kundrelationer och affärsutveckling. Har mångårig erfarenhet av att leda och coacha medarbetare och chefer. Sedan 5 år är jag konsult i ledarskapsutveckling. Brinner för träning och en aktiv fritid i naturen med vandring, paddling och mountainbike.

Lillemor

LILLEMOR THORSÉN
KLARTÄNKT COACH

Jag har en genuin tro på att vi alla kan påverka och påverkar våra liv. Jag brinner för att hjälpa andra att bli mer medvetna om alla val vi gör hela tiden. Jag är leg arbetsterapeut och i den rollen stöttade jag personer i deras väg tillbaka från olika sjukdomstillstånd. Efter det har jag arbetat som chef och ledare i olika roller och på olika nivåer, både operativt och strategiskt, i drygt 15 år. Även i de rollerna har mycket av mitt fokus handlat om att stötta personer i deras utveckling. Sedan tre år tillbaka är jag konsult i ledarskapsutveckling. Du hittar mig ofta på golfbanan.